KONTAKT

Dane firmy:                                                                   Dane kontaktowe:

ELDAR                                                                           tel. 697 384 248

Dariusz Waleński                                                              e-mail: eldar-agro@wp.pl

Gębice 23

63-830 Pępowo

NIP: 696-171-20-87

Ban PKO BP

nr konta: 50102055581111188787900030